SEMANGAT MENJAGA KEBERSIHAN

Date: 19/11/2011 | By: CHRSTIAN RAMSES

SEMUA harus mejaga kebersihan smpn 136 ya,semoga teta hijau dan selalu bersihhhhh.thanks
dari:christian ramses
kelas:VIII-2

New comment